Eszkola

Wzór na temperatura ścianki od strony czynnika odbierającego ciepło wzór

Wzór na temperatura ścianki od strony czynnika odbierającego ciepło ma postać:

\(t_{SB}=t_B+\cfrac{k\Delta t}{\alpha_B}\)

gdzie:

\(t_{SB}\) - temperatura ścianki od strony czynnika ogrzewającego \([K]\),

\(t_B\) - temperatura czynnika ogrzewającego \([K]\),

\(k\) - współczynnik przenikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\alpha_B\) - współczynnik wnikania ciepła czynnika ogrzewającego \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\Delta t\) - różnica temperatur gdzie \(\Delta t=t_A-t_B\) \([K]\),

\(t_A\) - temperatura czynnika ogrzewającego \([K]\).

Wzór na temperatura ścianki od strony czynnika odbierającego ciepło - jak stosować w praktyce?

7-3 =