Eszkola

Wzór na temperaturę zasilania i powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej wzór

Wzór na temperaturę zasilania i powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej ma postać:

\(t_{zx}=t_i+\varphi_x^{\cfrac{1}{1+m}}\cdot \Delta t_{go}+\cfrac{\varphi_x\cdot \left(t_{zo}-t_{po}\right)}{2}\)

\(t_{px}=t_i+\varphi_x^{\cfrac{1}{1+m}}\cdot \Delta t_{go}-\cfrac{\varphi_x\cdot \left(t_{zo}-t_{po}\right)}{2}\)

gdzie:

\(t_{zx}\) - temperatura zasilania przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej \([^oC]\),

\(t_{px}\) - temperatura powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej \([^oC]\),

\(t_{zo}\) - obliczeniowa temperatura zasilania \([^oC]\),

\(t_{po}\) - obliczeniowa temperatura powrotu \([^oC]\),

\(\Delta t_{go}\) - średnia arytmetyczna obliczeniowa różnica temperatur \([K]\),

\(\varphi_x\) - stopień obciążenia \([-]\),

\(m\) - wykładnik charakterystyki cieplnej grzejników \([-]\)Wzór na temperaturę zasilania i powrotu przy temperaturze zewnętrznej eksploatacyjnej - jak stosować w praktyce?

6-1 =