Eszkola

Wzór na średnią temperaturę promieniowania

Wzór na średnią temperaturę promieniowania  ma postać:

\(t_{rm}=\cfrac{\sqrt[4]{\sum\left(\varepsilon_iA_iT_i^4\right)}}{\sum A_i}-273,15\)

gdzie:

\(t_{rm}\) - średnia temperatura promieniowania \([^oC]\),

\(\varepsilon\) - emisyjność ciała w rozważanym otoczeniu \([-]\),

\(A\) - pole powierzchnia ciała \([m^2]\),

\(T\) - temperatura powierzchni ciała \([K]\).