Eszkola

Wzór na zastępczą drogę promieniowania

Wzór na zastępczą drogę promieniowania  ma postać:

\(l_e=\cfrac{4V}{F}\)

gdzie:

\(l_e\) - zastępcza droga promieniowania \([m]\),

\(V\) - objętość warstwy gazu \([m^3]\),

\(F\) - powierzchnia ściany \([m^2]\).