Eszkola

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie na ciepło wzór

Wzór na sezonowe zapotrzebowanie na ciepło ma postać:

\(Q_h=\sum\limits_m\left[\left(\Phi_Z+\Phi_W+\Phi_g+\Phi_a\right)-\eta_m\left(\Phi_{SW}+\Phi_i\right)\right]\Delta t_m\)

lub

\(Q_h=\sum\limits_m\left[Q_Z+Q_W+Q_g+Q_a-\eta_m\left(Q_{SW}+Q_i\right)\right]\)


gdzie:

\(Q_h\) - sezonowe zapotrzebowanie na ciepło,

\(m\) - numer kolejnego miesiąca w sezonie grzewczym,

\(\Phi_Z\) - średni miesięczny strumień cieplny przenikania przez przegrody zewnętrzne,

\(\Phi_W\) - średni miesięczny strumień cieplny przenikania przez przegrody wewnętrzne,

\(\Phi_g\) - średni miesięczny strumień cieplny przenikania przez podłogi do gruntu,

\(\Phi_a\) - średni miesięczny strumień cieplny na podgrzanie powietrza wentylacyjnego,

\(\Phi_{SW}\) - średni miesięczny strumień zysków ciepła słonecznego przez okno,

\(\Phi_i\) - średni miesięczny strumień wewnętrznych zysków ciepła,

\(\Delta t_m\) - czas trwania miesiąca,

\(\eta_m\) - współczynnik wykorzystania zysków ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(Q_Z\) - straty ciepła przez przegrody stykające się z powietrzem zewnętrznym w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(Q_W\) - straty ciepła przez przegrody do pomieszczeń przyległych o temperaturze różnej od temperatury wewnętrznej i-tej strefy w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(Q_g\) - straty ciepła przez podłogi do gruntu w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(Q_a\) - straty ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(Q_{SW}\) - zyski ciepła słonecznego przez okno w m-tym miesiącu sezonu grzewczego,

\(Q_i\) - wewnętrzne zyski ciepła w m-tym miesiącu sezonu grzewczego.Wzór na sezonowe zapotrzebowanie na ciepło - jak stosować w praktyce?

8-3 =