Eszkola

Wzór na ciepło utajone

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło utajone ma postać:

\(\dot W_L=\varphi_{jl}\cdot n\cdot \dot W_j\)

gdzie:

\(\dot W_L\) - ciepło utajone \([\cfrac{g}{h}]\),

\(\varphi_{jl}\) - współczynnik jednoczesności przebywania ludzi \([-]\),

\(n\) - liczba osób przebywających w pomieszczeniu \([szt.]\),

\(\dot W_j\) - strumień masy pary wodnej oddawanej przez człowieka, przy jego określonej aktywności i danej temperaturze powietrza w pomieszczeniu \([\cfrac{g}{m}]\).