Eszkola

Wzór na ciepło jawne wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na ciepło jawne ma postać:

\(\dot Q_L=\varphi_{jl}\cdot n\cdot \dot Q_j\)

gdzie:

\(\dot Q_{L}\) - ciepło jawne \([W]\),

\(\dot Q_j\) - strumień cieplny oddawany przez człowieka przy jego określonej aktywności i danej temperaturze powietrza w pomieszczeniu \([W]\),

\(\varphi_{jl}\) - współczynnik jednoczesności przebywania ludzi \([-]\),

\(n\) - liczba osób przebywających w pomieszczeniu \([szt.]\).Wzór na ciepło jawne - jak stosować w praktyce?

7×7 =