Eszkola

Wzór Watsona wzór

Wzór Watsona ma postać:

\(\cfrac{r_{M2}}{r_{M1}}=\left(\cfrac{1-T_{wr2}}{1-T_{wr1}}\right)^{0,38}\)

gdzie:

indeksy \(1\) i \(2\) odnoszą się do różnych warunków wrzenia tej samej substancji,

\(r_M\) - molowe ciepło parowania \([\cfrac{J}{mol}]\),

\(T_w\) - zredukowana temperatura wrzenia \([K]\).Wzór Watsona - jak stosować w praktyce?

5×5 =