Eszkola

Wzór na zredukowaną temperaturę wrzenia

Wzór na zredukowaną temperaturę wrzenia ma postać:

\(T_{wr}=\cfrac{T_w}{T_{kr}}\)

gdzie:

\(T_{wr}\) - zredukowana temperatura wrzenia \([-]\),

\(T_w\) - absolutna temperatura wrzenia \([K]\),

\(T_{kr}\) - temperatura krytyczna \([K]\).