Eszkola

Wzór na temperaturę krytyczną mieszaniny wzór

Wzór na temperaturę krytyczną mieszaniny ma postać:

\(T_{krm}=\sum\limits_{i=1}^{i=n}r_iT_{kri}\)

gdzie:

\(T_{krm}\) - temperatura krytyczna mieszaniny \([K]\),

\(r_i\) - udział objętościowy \(i\)-tego składnika \([-]\),

\(T_{kri}\) - temperatura krytyczna \(i\)-tego składnika \([K]\),

\(n\) - liczba składników \([-]\).Wzór na temperaturę krytyczną mieszaniny - jak stosować w praktyce?

9+4 =