Eszkola

Wzór na temperaturę na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy wzór

Wzór na temperaturę na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy, gdzie kolejność warstw należy przyjąć od strony napływu powietrza, ma postać:

\(\vartheta_n=t_i-U_o\left(t_i-t_e\right)\cdot \left(R_{si}+\sum\limits_{j=1}^n\cfrac{d_j}{\lambda_j}\right)\)

gdzie:

\(\vartheta_n\) - temperatura na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy \([^oC]\),

\(t_i\) - obliczeniowa temperatura powierzchni wewnętrznej \([^oC]\),

\(t_e\) - obliczeniowa temperatura powierzchni zewnętrznej \([^oC]\),

\(U_o\) - współczynnik przenikania ciepła przegrody \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(R_{si}\) - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(\sum\limits_{j=1}^n\cfrac{d_j}{\lambda_j}\) - suma oporów przewodzenia warstw materiałowych od powierzchni wewnętrznej do warstwy n-tej włącznie.Wzór na temperaturę na styku n-tej i (n+1)-tej warstwy - jak stosować w praktyce?

2+5 =