Eszkola

Wzór na lepkość krytyczną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na lepkość krytyczną ma postać:

\(\eta_{kr}=3,57\cdot 10^{-10}\cfrac{\sqrt{M}\left(P_{kr}\right)^{\frac{2}{3}}}{\left(T_{kr}\right)^{\frac{1}{6}}}\)

gdzie:

\(\eta_{kr}\) - lepkość krytyczna \([Pa\cdot s]\),

\(M\) - masa molowa \([\cfrac{g}{mol}]\),

\(P_{kr}\) - ciśnienie krytyczne \([Pa]\),

\(T_{kr}\) - temperatura krytyczna \([K]\).

Wzór na lepkość krytyczną - jak stosować w praktyce?

5+7 =