Eszkola

Wzór Kendalla wzór

Wzór Kendalla ma postać:

\(\lg \eta_m=x_1\lg \eta_1+x_2\lg \eta_2+...\)

gdzie:

\(\eta_m\) - współczynnik lepkości mieszaniny cieczy nieasocjujących \([Pa\cdot s]\),

\(x_1\), \(x_2\) - udziały molowe składników w mieszaninie ciekłej \([-]\),

\(\eta_1\), \(\eta_2\) - współczynniki lepkości składników w mieszaninie ciekłej \([Pa\cdot s]\).Wzór Kendalla - jak stosować w praktyce?

7+3 =