Eszkola

Wzór na współczynnik dyfuzji wzór

Wzór na współczynnik dyfuzji ma postać:

\(D_g=\cfrac{4,3\cdot10^{-7}T^{\frac{3}{2}}}{P\left(v_A^{\frac{1}{3}}+v_B^{\frac{1}{3}}\right)^2}\sqrt{\cfrac{1}{M_A}+\cfrac{1}{M_B}}\)

gdzie:

\(D_g\) - współczynnik dyfuzji gazu \(A\) w gazie \(B\) \([\cfrac{m}{s^2}]\),

\(T\) - temperatura \([K]\),

\(P\) - ciśnienie bezwzględne \([Pa]\),

\(M_A\), \(M_B\) - masy cząsteczkowe gazów \(A\) i \(B\) \([\cfrac{g}{mol}]\),

\(v_A\), \(v_B\) - objętości molowe gazów \(A\) i \(B\) określane jako suma objętości atomowych pierwiastków wchodzących w skład gazu \([\cfrac{m^3}{mol}]\).

Wzór na współczynnik dyfuzji - jak stosować w praktyce?

8-4 =