Eszkola

Wzór na opór dyfuzyjny wzór

Wzór na opór dyfuzyjny ma postać:

\(r=\cfrac{d}{\delta}\)

gdzie:

\(r\) - opór dyfuzyjny \([\cfrac{m^2\cdot h \cdot hPa}{g}]\),

\(d\) - grubość warstwy materiału \([m]\),

\(\delta\) - współczynnik paroprzewodności \([\cfrac{g}{m\cdot h\cdot hPa}]\).Wzór na opór dyfuzyjny - jak stosować w praktyce?

6×4 =