Eszkola

Język C/C++ - czym jest?

Język C jest strukturalnym językiem programowania, który został stworzony przez Dennisa Ritchiego na początku lat 70-tych. Został oparty na dwóch językach programowania  BCPL oraz B. Przeznaczony był do programowania systemów operacyjnych oraz innych aplikacji. Program napisany w tym języku najczęściej składa się z deklaracji plików nagłówkowych, definicji funkcji oraz procedur. Bardzo ważnym elementem jest funkcja main, domyślnie używana w chwili uruchomienia programu. Komentarze w kodzie mogą występować jako slashy // wówczas obowiązują do końca linijki. Przed wykonaniem programu napisanego w języku C, pierwszą czynnością jest jego kompilacja. Polega ona na przetłumaczeniu kodu źródłowego na ciąg instrukcji niskiego poziomu. które będzie rozumiał procesor. 

Najważniejsze zasady języka C:

  • wielkość liter jest istotna,
  • zmienne funkcji zapisywane są w nawiasach okrągłych (...) i oddzielane przecinkiem,
  • każda linia musi kończyć się średnikiem,
  • blok komend zawarty jest między klamerkami {...},
  • między cudzysłowami zawarty jest łańcuch znaków "...",
  • po znaku # są dyrektywy kompilatora,
  • komentarz w linii zaczyna się od znaku //.

Na bazie języka C, Bjarne Stroustrup stworzył język C++, który w dużym stopniu ułatwił programowanie obiektowe. Język ten łączy ze sobą niskopoziomowe programowanie z programowaniem wysokopoziomowym. Główną cechą, która odróżnia język C++ od wcześniejszej wersji jest wsparcie dla programowania obiektowego. Język C++ wyróżnia się na tle innych języków obiektowych dużą wydajnością. Ze względu na dużą popularność, posiada ogromne wsparcie i dostępne rozwiązania dla wielu problemów programistycznych. Mogą być one dostarczane w bibliotekach lub forach internetowych. Kolejną zaletą jest fakt, że język C++ jest przenośny oraz znajduję zastosowanie również w dziedzinach okołoprogramistycznych. Inne języki programowania zostały oparte na C/C++, mowa tutaj o jednym z najbardziej znanych  języku Java. Dlatego każda osoba, która miała styczność z językiem C++ będzie mogła szybciej zrozumieć inne metody. Programiści do napisania aplikacji w C++ potrzebują odpowiednich narzędzi. Teoretycznie można napisać dobrą aplikację nawet w notatniku jednak nie jest to zbyt rozbudowany program dla zaawansowanych użytkowników. Najlepszą aplikacją będzie taka, w której można pokolorować składnie. Potrzebny jest również kompilator, czyli narzędzie, które zamieni kod tekstowy. Na koniec programista używa debuggera, czyli aplikacji, która odpowiada za sprawdzenie składni całego kodu. Bez debuggera nie jest możliwe napisanie kodu, nawet przez profesjonalistów. Najczęściej zaawansowani użytkownicy wybierają aplikację, która zastępuje im kilka programów. Takie narzędzie nazywane jest środowiskiem programistycznym. W odróżnieniu od języka C, C++ wspiera programowanie obiektowe, dziedziczenie oraz umożliwia przeładowanie funkcji. Język C++ zapewnia kontrolę dostępu do elementów klasy oraz umożliwia obsługę wyjątków. Przez wielu programistów język C++ uważany jest za język niszowy, jednak mimo to jego popularność jest nadal ogromna. Największym zainteresowaniem cieszy się stosowany w aplikacjach zarządzanych z systemu Windows, w sterownikach sprzętowych oraz w grach komputerowych. Język C++ jest kompatybilny z językiem C, dlatego aplikacje napisane pod C prawidłowo działają również pod nową wersją. 

Język C/C++ Wasze opinie

1+9 =

Oprócz język c/c++ może Ci się przydać