Eszkola

Extranet - czym jest?

Extranet jest zamkniętą siecią komputerową, która opiera się na protokołach internetowych. Sieć extranet służy do wymiany ważnych informacji z partnerami biznesowymi. Extranet używa zaawansowanych technologii tj. szyfrowanie kluczem publicznym lub wykorzystanie protokołu SSL, dzięki którym możliwe jest bezpieczne łączenie przez internet. Najczęściej tego rodzaju sieci wykorzystywane są w firmach między połączeniami z klientami oraz pomiędzy biurami maklerskimi a wielkimi inwestorami. Istnieje podział systemów extranetowych ze względu na funkcję jaką pełnią w przedsiębiorstwie. Pierwsze to systemy extranetowe transakcyjne, w których partnerzy zewnętrzni, dzięki extranetowi mogą zamawiać produkty, dokonywać transakcji oraz łączyć się w klientem. Natomiast drugi rodzaj to systemy extranetowe informacyjne, mające na celu umożliwienie swobodnego dostępu informacji na temat firmy jej partnerom pochodzących z zewnątrz. 

Extranet w komunikacji z partnerami zewnętrznymi to:

  • nawiązywanie dobrych relacji oraz budowanie lojalności,
  • znacznie łatwiejsza komunikacja,
  • duże wsparcie w działaniach sprzedażowych,
  • mniejsze wydatki na obsługę handlową,
  • lepsza promocja danej firmy,
  • bezpieczeństwo transakcji,
  • płynniejsza sprzedaż i reklama produktu.

Warto zaznaczyć, że istnieje wiele korzyści z wykorzystania extranetu w firmie. Pozwala on na tworzenie bliskich relacji między firmą i swoimi klientami, skrócenie czasu obsługi klienta, polepszenie rozwoju komunikacji w firmie. Dodatkowo pozwala na szybszą wymianę danych, zredukowanie kosztów poniesionych przez firmę, łatwiejszą kontrolę przepływu gotówki. Dzięki wspaniałym możliwością extranetu firma ma szansę stać się bardziej nowoczesną, pozwala na nieograniczony kontakt z klientem od momentu złożenia zamówienia aż do jego wysyłki. Extranet przyczynia się do zwiększenia dochodów firmy, wprowadza błyskawiczne płatności internetowe oraz dodatkowo likwiduje długi łańcuch pośredników. Największe korzyści otrzymują firmy posiadające dużą liczbę pracowników, dostawców oraz składających ogromne zamówienia, ponieważ dzięki extranetowi ich praca zostaje ułatwiona w pewnym zakresie. Niestety istnieje również duże ryzyko, tj. zwiększona możliwość narażania firmy na częste ataki hakerskie, ponieważ extranet wiąże się z dużym udostępnianiem danych, które mogą być przechwycone i negatywnie wykorzystane na jej szkodę. 

Extranet Wasze opinie

1+5 =

Oprócz extranet może Ci się przydać