Eszkola

Struktury danych - czym jest?

Struktury danych jest to sposób przechowywania danych w pamięci komputera. Na strukturach danych operują algorytmy. Każdego rodzaju program oraz algorytm operuje na różnego rodzaju danych. Wydajność tych systemów zależy głównie od rodzaju przetwarzania danych oraz wykorzystanych do tego procesu ich struktur. Najprościej pisząc struktura danych jest pojemnikiem na określone dane, ma on za zadanie gromadzenie tych danych oraz układanie ich w odpowiedni sposób. Jedną z podstawowych struktur danych jest rekord, który świetnie sprawdza się do prezentacji informacji o jednym obiekcie. Nie zmienia on swojego rozmiaru nawet w trakcie działania algorytmu, dlatego określany jest jako statystyczna struktura danych. To właśnie algorytmy operują na strukturach danych. Każdego dnia wielu ludzi korzysta ze struktur danych nawet o tym nie wiedząc. Odpowiednio skonstruowane struktury danych ułatwiają codzienne życie i pomagają w rozwiązaniu trudnych problemów. 

Przykładowe struktury danych to:

1. rekord,

2. tablica,

3. lista,

4.drzewo i jego odmiany,

5. stos,

6. kolejka.

Przykładowy rekord dotyczący pracownika:

- nazwisko - dana typu string,

- imię - dana typu string,

- data urodzenia - dana typu rekord,

- miejsce zamieszkania - dana typu rekord adres,

- stanowisko - dana typu rekord stanowisko

Podczas wdrożenia programu przez programistę, staje on przed wyborem jaką strukturę danych wybrać. Struktury danych w programach pełnią bardzo ważną rolę, dlatego wiele języków wspiera pracę programistów. Wyróżnić można: API języka Java oraz platformę .NET. W wyniku wielu prób łączenia struktur danych i algorytmów pojawia się pomysł programowania obiektowego. 

Struktury danych Wasze opinie

9-4 =