Eszkola

System binarny - czym jest?

System binarny jest najprostszym systemem pozycyjnym, duże znaczenie ma tutaj pozycja liczb. Początki systemu binarnego sięgają XVI wieku, był on stosowany przez Johna Napiera, znanego szkockiego matematyka. Wówczas jeszcze używano zamiast 1 i 0 liter a i b. Jednak za ojca systemu binarnego uznaje się Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Podstawą systemu binarnego jest liczba dwa. Podczas zapisu liczby w systemie binarnym stosuje się wyłącznie dwie cyfry: zero i jeden. Jeżeli marzymy o zawodzie programisty, znajomość systemu binarnego jest niezbędna w tej pracy. Liczby w systemie binarnym zapisywane są jako ciągi cyfr. 

Przykład liczby zapisanej w systemie binarnym:

1010 - odpowiada liczbie 10

System binarny przyczynił się do powstania komputerów różnego typu. Komputer złożony jest z części elektronicznych, natomiast wymiana informacji polega na przesyłania sygnałów. Prąd elektryczny stanowi podstawę elektroniki, w której albo ten prąd jest lub nie. Płynący prąd zostaje rozpoznany przez komputer, który przypisuje mu cyfrę 1. W sytuacji, kiedy nie ma dostępu do prądu pojawia się cyfra 0. System binarny jest używany w matematyce, elektronice cyfrowej oraz informatyce. Ustawiając odpowiednio przepływ prądu pojawiają się różne wartości zer i jedynek. Procesor przetwarza je na liczby a następnie pojawiają się zrozumiałe dla użytkownika obrazy i teksty.

System binarny Wasze opinie

6+7 =
  • F Filip 24.10.2022

    657678