Eszkola

Język JavaScript

JavaScript jest to skryptowy język programowania wysokiego poziomu, który został stworzony przez firmę Netscape w połowie lat 90-tych. Twórcą JavaScriptu jest Brendan Eich. Technologia JavaScript została zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe było przemieszanie jej kodu razem z kodem HTML. Uważa się, że język JavaScript jest językiem dość łatwym do opanowania. Dużym plusem jest fakt, że w dzisiejszych czasach większość znanych przeglądarek obsługuje ten język. Należy pamiętać, aby nigdy nie mylić języka JavaScript z językiem Java, ponieważ mimo podobnej nazwy są całkowicie różne. Dzięki JavaScript możliwe jest wdrożenie skomplikowanych elementów na stronie internetowej. To właśnie dzięki nim mogą być wyświetlane statyczne informacje oraz obsługiwana zmiana treści odpowiednio do sytuacji. Elementy te pozwalają również na wyświetlanie interaktywnych map, animacji i grafik 3D. JavaScript, obok HTML i CSS, jest trzecią bardzo ważną warstwą standardowych technologii internetowych i stanowi podstawowe narzędzie do tworzenia stron internetowych. JavaScript umożliwia użytkownikowi kontrolowanie multimediów, wprowadzanie animacji do obrazów i wzbogacenie całej grafiki dzięki napisaniu kilku linii kodu. JavaScript jest językiem wieloparadygmatowym, przy użyciu jego kodu można programować obiektowo, imperatywnie i funkcyjnie.

JavaScript oferuje użytkownikom:

  • projektowanie wieloplatformowych aplikacji internetowych
  • programowanie gier                    

 

 

  • projektowanie skomplikowanych efektów na stronie                         
  • komponowanie elementów pomagające w nawigacji strony internetowej                         
  • tworzenie plików cookie                          
  • możliwość używania dźwięków podczas korzystania z JavaScript

JavaScript pozwala na wykonanie skryptu na każdej stronie internetowej, niezależnie jakie rozszerzenie dana strona posiada. Dodatkowo można korzystać z tego skryptowego języka w różnych systemach operacyjnych oraz jest możliwość przypisania funkcji do zmiennej. Język JavaScript jest trochę podobny do języka C,C++. Język JavaScript poznać można po tym, że jest to język  dynamiczny, w którym występuje wariant stworzenia kodu jako łańcuch znaków. Dodatkowo konsoliduje programowanie funkcyjne i obiektowe. Dodatkowo jest językiem, którego otwarcie wymaga wirtualnych silników. Obecnie JavaScript uważany jest za główny język programowania internetu. Skrypty pisane w JavaScript piszemy w postaci klamr <script> "kod" <script>. Aby korzystać z funkcji JavaScript nie jest konieczne kupno licencji. JavaScript jest aktualnie ulubionym językiem programistów z całego świata. Ogromną popularność język JavaScript zyskał głównie dzięki swojej uniwersalności. Podobnie jak inne języki programowania umożliwia korzystanie z bardzo dużej ilości bibliotek programistycznych, które ułatwiają użytkownikowi tworzenie skomplikowanych stron i aplikacji. Dzięki niemu możliwe jest również ulepszanie jakości witryn internetowych, pozwala na obsługę zdarzeń na stronie WWW a także daje szansę tworzenia nawigacji.