Eszkola

Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową wzór

Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową ma postać:

\(EK=\cfrac{Q_{k,H}+Q_{k,W}}{A_f}\)

gdzie:

\(EK\) - wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(Q_{k,H}\) - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(Q_{k,W}\) - roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system do przygotowania ciepłej wody \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(A_f\) - powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku \([m^2]\).Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową - jak stosować w praktyce?

1×7 =