Eszkola

Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną wzór

Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną ma postać:

\(EP=\cfrac{Q_p}{A_f}\)

gdzie:

\(EP\) - wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną \([\cfrac{kWh}{m^2\cdot rok}]\),

\(Q_p\) - roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych \([\cfrac{kWh}{rok}]\),

\(A_f\) - powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku \([m^2]\).Wzór na wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną - jak stosować w praktyce?

8-1 =