Eszkola

Alfabet grecki

W tabeli poniżej zamieszczono alfabet grecki, a dokładniej jedną z jego najczęściej stosowanych odmian. Obecnie używany jest on najczęściej do zapisu symboli, zmiennych i stałych matematycznych i fizycznych. W tabeli przedstawiono zapis małej i wielkiej litery alfabetu greckiego, po prawej stronie zamieszczono wymowę liter.

Mała litera Wielka litera Nazwa litery
\(\alpha\) \(A\) alfa
\(\beta\) \(B\) beta
\(\gamma\) \(\Gamma\) gamma
\(\delta\) \(\Delta\) delta
\(\varepsilon \) \(E\) epsilon
\(\zeta \) \(Z\) dzeta
\(\eta\) \(H\) eta
\(\theta\) \(\Theta\) teta
\(\iota \) \(I\) jota
\(\kappa\) \(K\) kappa
\(\lambda\) \(\Lambda\) lambda
\(\mu\) \(M\) mi
\(\nu\) \(N\) ni
\(\xi\) \(\Xi\) ksi
\(o\) \(O\) omikron
\(\pi\) \(\Pi\) pi
\(\rho\) \(P\) ro
\(\sigma\) \(\Sigma\) sigma
\(\tau\) \(T\) tau
\(\upsilon\) \(Y\) ypsilon
\(\phi\) \(\Phi\) phi (fi)
\(\chi\) \(X\) kchi (chi)
\(\psi\) \(\Psi\) psi
\(\omega\) \(\Omega\) omega

Opinie - Alfabet grecki

9-3 =