Eszkola

Liczby rzymskie

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabeli poniżej zamieszczono liczby rzymskie z odpowiednikami liczb arabskich. Należy pamiętać że liczby rzymskie nie posiadają ułamków, a obliczenia matematyczne
(takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) na tych liczbach są dość trudne. To właśnie było głównym powodem odejścia od liczb rzymskich. Liczby rzymskie składają się z siedmiu znaków I, V, X, L, C, D, M.
Polecamy korzystanie z kalkulatora liczb rzymskich Kalkulator liczb rzymskich. Aby liczbę arabską zamienić na rzymską należy kolejne jej składowe zamienić na liczby rzymskie i zapisac obok siebie np. liczba 1234 to 1000 + 200 + 30 + 4 co możemy zamienić na M + CC + XXX + IV co w wyniku daje liczbę rzymską MCCXXXIV.


\(\text{Liczba arabska}\) \(\text{Liczba rzymska}\)
\(1\) \(I\)
\(2\) \(II\)
\(3\) \(III\)
\(4\) \(IV\)
\(5\) \(V\)
\(6\) \(VI\)
\(7\) \(VII\)
\(8\) \(VIII\)
\(9\) \(IX\)
\(10\) \(X\)
\(20\) \(XX\)
\(30\) \(XXX\)
\(40\) \(XL\)
\(50\) \(L\)
\(60\) \(LX\)
\(70\) \(LXX\)
\(80\) \(LXXX\)
\(90\) \(XC\)
\(100\) \(C\)
\(200\) \(CC\)
\(300\) \(CCC\)
\(400\) \(CD\)
\(500\) \(D\)
\(600\) \(DC\)
\(700\) \(DCC\)
\(800\) \(DCCC\)
\(900\) \(CM\)
\(1000\) \(M\)
\(1500\) \(MD\)
\(2000\) \(MM\)
\(3000\) \(MMM\)
\(4000\) \(MMMM\)
\(5000\) \(\overline{V}\)
\(10 \: 000\) \(\overline{X}\)
\(50 \: 000\) \(\overline{L}\)
\(100 \: 000\) \(\overline{C}\)
\(500 \: 000\) \(\overline{D}\)
\(1000 \: 000\) \(\overline{M}\)

Pozioma kreska umieszczona nad liczbą zwiększa jej wartość tysiąckrotnie

Opinie - Liczby rzymskie

1+9 =
  • J Ja 12.09.2022

    SUPER!

  • K Kuba 11.09.2022

    1444