Eszkola

Kalkulator liczb rzymskich

Narzędzie to służy do zamiany liczb pisanych w potaci arabskiej na postać liczby rzymskiej. Aby skorzystać z kalkulatora należy wprowadzić liczbę arabską, np: 123 i nacisnąć przycisk oblicz. Narzędzie po lewej stronie kalkulatora wyśiwetli jej postać rzymska.

Wpisz liczbę oraz naciśnij przycisk oblicz aby zobaczyć wygenerowaną liczbę

Poniżej prezentujemy kalkulator zamieniający liczbę rzymską na liczbę arabską

Liczba rzymska na liczbę arabską

Podaj rzymską liczbę:

Może Ci się przydać: