Eszkola

Kalkulator logarytmów

 OPIS.
Kalkulator logarytmów  oblicza logarytm liczby \(a\) o podstawie \(b\). Użytkownik podaje obie liczby lub zaznacza okienko: logarytm dziesiętny lub logarytm naturalny.
W polu wynikowym pojawia się wynik.

Liczba:

Podstawa:

Kalkulator logarytmów Wasze wyniki

4×4 =