Eszkola

Kalkulator wielomianów

   OPIS.
Kalkulator składa się z pola, w którym użytkownik wybiera ilość składników \(n\) funkcji oraz n-par pól, w których użytkownik podaje współczynniki \(A_i\) oraz potęgę zmiennej \(k_i \). Wielomian jest zapisywany w postaci \(W_1(x)=A_1\cdot x^{k_1}+...+A_i \cdot x^{k_i}+...+A_n\cdot x^{k_n}\). I tak dla dwóch funkcji, dla drugiej niech ilość składników \(m\), współczynniki \(B_j\), potęgi \(l_j\), a sam wielomian jako \(W_2(x)=B_1\cdot x^{l_1}+...+B_j \cdot x^{l_j}+...+B_m\cdot x^{l_m}\). Z rozwijanej listy użytkownik wybiera sumę, różnicę lub iloraz wielomianów. W oknie wynikowym wyświetla się wynik.
 

Ilość składników n:

Składniki:

\( A_1 = \) \( k_1 = \)
\( A_2 = \) \( k_2 = \)

Ilość składników m:

Składniki:

\( B_1 = \) \( l_1 = \)
\( B_2 = \) \( l_2 = \)

Operacja:

A_{#} = k_{#} =
B_{#} = l_{#} =

Kalkulator wielomianów Wasze wyniki

8-3 =
  • P Patrycja 05.11.2023

    X³+3x²+4