Eszkola

Działania na zbiorach

Prezentujemy kalkulator, który oblicza sumę, różnicę oraz iloczyn (część wspólną) dwóch zbiorów. Aby wykonać obliczenia należy w pola „Zbiór 1” oraz „Zbiór 2” wpisać odpowiednie ciągi znaków, oddzielone dowolnym znakiem – domyślnie jest to przecinek, jednak można zmienić ten znak wpisując go w pole „Separator”. Ciąg znaków może składać się z liczb, liter oraz innych znaków.

Przykład: wpiszemy w pole „Zbiór 1” ciąg znaków 1,2,a,b,c,3,4,5 a w pole „Zbiór 2” ciąg znaków 3,4,b,c,d,5,6,7 i nie zadeklarujemy nowego separatora (domyślnie to przecinek) to otrzymamy:
Suma: {1,2,a,b,c,3,4,5,d,6,7};
Różnica („Zbiór 1” minus „Zbiór 2”): {1,2,a,d,6,7};
Iloczyn (część wspólna): {3,4,b,c,5}.

* Pole opcjonalne

Oprócz Działania na zbiorach może Ci się przydać:

Działania na zbiorach Wasze wyniki

1×7 =