Eszkola

Kalkulator wektorów

Dzięki poniższemu narzędziu można w łatwy sposób wykonać działania na wektorach. Kalkulator podzielony jest na trzy sekcje: pierwsza dla wektorów dwuwymiarowych np. (1,- 3), druga dla wektorów trójwymiarowych np. (-4,6,-7), oraz trzecia dla wektorów o dowolnym wymiarze. Kalkulator oblicza sumę (dodawanie), różnicę (odejmowanie), mnoży skalarnie, mnoży wektorowo, mnoży podany wektor „a” przez liczbę oraz oblicza długość podanych wektorów.

Aby skorzystać z kalkulatora należy w puste pola wpisać dowolne liczby a kalkulator sam automatycznie dokona obliczeń. Jeśli chcemy wykonać obliczenia na wektorach większych niż trójwymiarowe należy przejść do trzeciej sekcji „Wektor nD” najpierw podać wielkość wektora od jedno do siedmiowymiarowego a następnie wypełnić odpowiednie pola.

Wektor 2D

a
b

dodawanie a + b =

odejmowanie a - b =

mnożenie skalarne a * b =

mnożenie wektora a przez liczbę n =

a * n =

długość wektora | a | =

długość wektora | b | =

Wektor 3D

a
b

dodawanie a + b =

odejmowanie a - b =

mnożenie wektorowe a x b =

mnożenie skalarne a * b =

mnożenie wektora a przez liczbę n =

a * n =

długość wektora | a | =

długość wektora | b | =

Wektor nD

Podaj wielkość wekora:

( max 7 )

a
b

dodawanie a + b =

odejmowanie a - b =

mnożenie skalarne a * b =

mnożenie wektora a przez liczbę n =

a * n =

długość wektora | a | =

długość wektora | b | =

Oprócz Kalkulator wektorów może Ci się przydać:

Kalkulator wektorów Wasze wyniki

5-3 =