Eszkola

Siła wypadkowa

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Siła to wielkość fizyczna, która jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

Siłą jest wielkością wektorową, dlatego opisując ją powinniśmy podać cztery cechy siły:

- kierunek wektora - prosta, na której leży dany wektor

- zwrot - wektory mające ten sam kierunek mogą mieć zwroty zgodne lub przeciwne. Wektor może mieć zwrot w prawo, w lewo, w górę, w dół

- punkt przyłożenia (miejsce, na które działa siła)

- wartość - długość wektora

Siła wypadkowa jest sumą wszystkich sił składowych, działających na dane ciało

Przykłady:

1) siły składowe działające na ciało mają ten sam kierunek i zwrot:

2) Siły składowe działające na ciało mają ten sam kierunek, zwrot przeciwny

3) Siły składowe równoważą się

4) Siły składowe działają nierównolegle na płaszczyźnie