Eszkola

Siła wypadkowa co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Siła to wielkość fizyczna, która jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał.

Siłą jest wielkością wektorową, dlatego opisując ją powinniśmy podać cztery cechy siły:

- kierunek wektora - prosta, na której leży dany wektor

- zwrot - wektory mające ten sam kierunek mogą mieć zwroty zgodne lub przeciwne. Wektor może mieć zwrot w prawo, w lewo, w górę, w dół

- punkt przyłożenia (miejsce, na które działa siła)

- wartość - długość wektora

Siła wypadkowa jest sumą wszystkich sił składowych, działających na dane ciało

Przykłady:

1) siły składowe działające na ciało mają ten sam kierunek i zwrot:

Siła wypadkowa

2) Siły składowe działające na ciało mają ten sam kierunek, zwrot przeciwny

Siła wypadkowa

3) Siły składowe równoważą się

Siła wypadkowa

4) Siły składowe działają nierównolegle na płaszczyźnie

Siła wypadkowa co to jest?

Siła wypadkowa Wasze opinie

7-4 =