Eszkola

Elipsoida

Elipsoida to bryła obrotowa, która powstała w wyniku obrotu elipsy wokół jej krótszej osi. Określa wielkość i kształt Ziemi oraz właściwości jej potencjału grawitacyjnego. 

Litera 'a' oznacza dłuższą oś, litera ‘b’ oznacza krótszą oś.
Elipsoida nie jest kulą, ponieważ jest spłaszczona przy biegunach. Stopień spłaszczenia wyznacza stosunek różnicy dłuższej od krótszej osi do osi dłuższej: 

(a-b)/ a

Elipsoidy zostają wygenerowane ze względu na potrzeby stworzenia map.
Przykładowe elipsoidy:
- Bessela - jest najmniejsza
- Krasowskiego - powstała do zobrazowania Europy Wschodniej i Środkowej
- Clarke’a - powstała do zobrazowania Ameryki Północnej i Afryki
- Hayforda - powstała do zobrazowania Europy Zachodniej; jest największa.
Podane elipsoidy nie są geocentryczne, co znaczy, że ich krótsza oś nie pokrywa się z osią Ziemi. Są styczne w punkcie przyłożenia do powierzchni Ziemi, ponieważ były liczne do opracowania map dla konkretnego obszaru lub państwa (np. elipsoida Krasowskiego miała punkt przyłożenia w Pułkowie, a elipsoida Bessela w Borowej Górze).

ELIPSOIDA WGS 84 
jest oparta na elipsoidzie GRS 80 - mają takie same parametry, dlatego są stosowane zamiennie. Można powiedzieć że elipsoida WGS 84 jest niewielką modyfikacją elipsoidy GRS 80. 
Obydwie są geocentryczne - środek Ziemi pokrywa się ze środkiem elipsoidy i stanowią wzór obowiązujących parametrów dla elipsoidy ziemskiej. 
Odstęp geoidy od elipsoidy w elipsoidzie GRS 80 waha się od 28 do 43 m. 

Elipsoida

Autor zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WGS_84_reference_frame.png

Elipsoida Wasze opinie

2+2 =