Eszkola

Wzory na pola powierzchni elipsoidy obrotowej

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Elipsoida obrotowa wydłużona
Wzór na pole powierzchni elipsoidy obrotowej wydłużonej ma postać:

\(P = 2 \pi b(b + \dfrac{a}{\epsilon} arc \: sin \: \varepsilon)\)  

gdzie \(a > b\)

\(\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni elipsoidy obrotowej wydłużonej

\(a\), \(b\) - półosie elipsoidy obrotowej wydłużonej
Elipsoida obrotowa spłaszczona


Wzór na pole powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczonej ma postać:

\(P = 2 \pi a^2 + \dfrac{\pi b^2}{\varepsilon} ln \dfrac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon}\)  

gdzie \(a > b\)

\(\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni elipsoidy obrotowej spłaszczonej

\(a\), \(b\) - półosie elipsoidy obrotowej spłaszczonej

 

Może Ci się przydać: