Eszkola

Wartości funkcji trygonometrycznych - Tablice trygonometryczne

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W tabli poniżej przedstawiono wartości funkcji trygonometrycznych wybranych kątów przedstawionych w radianach i stopniach.

\(\alpha\) \(\text{sin} \: \alpha\) \(\text{cos} \: \alpha\) \(\text{tg} \: \alpha\) \(\text{ctg} \: \alpha\)
\(\text{radiany}\)
\(\text{stopnie}\)
\(0\) \(0\) \(0\) \(1\) \(0\) \(-\)
\(\dfrac{\pi}{12}\) \(15\) \(\dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\) \(\dfrac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\) \(2 - \sqrt{3}\) \(2 + \sqrt{3}\)
\(\dfrac{\pi}{10}\) \(18\) \(\dfrac{\sqrt{5} - 1}{4}\) \(\dfrac{\sqrt{10 + 2 \sqrt{5}}}{4}\) \(\dfrac{\sqrt{25 - 10 \sqrt{5}}}{5}\) \(\sqrt{5 + 2 \sqrt{5}}\)
\(\dfrac{\pi}{8}\) \(22 \dfrac{1}{2}\) \(\dfrac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}\) \(\dfrac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}\) \(\sqrt{2} -1\) \(\sqrt{2} + 1\)
\(\dfrac{\pi}{6}\) \(30\) \(\dfrac{1}{2}\) \(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\) \(\dfrac{\sqrt{3}}{3}\) \(\sqrt{3}\)
\(\dfrac{\pi}{4}\) \(45\) \(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\) \(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\) \(1\) \(1\)
\(\dfrac{\pi}{3}\) \(60\) \(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\) \(\dfrac{1}{2}\) \(\sqrt{3}\) \(\dfrac{\sqrt{3}}{3}\)
\(\dfrac{5}{12} \pi\) \(75\) \(\dfrac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\) \(\dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\) \(2 + \sqrt{3}\) \(2 - \sqrt{3}\)
\(\dfrac{\pi}{2}\) \(90\) \(1\) \(0\) \(-\) \(0\)
\(\pi\) \(180\) \(0\) \(-1\) \(0\) \(-\)
\(\dfrac{3}{2} \pi\) \(270\) \(-1\) \(0\) \(-\) \(0\)
\(2 \pi\) \(360\) \(0\) \(1\) \(0\) \(-\)
\(\dfrac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}\)

Opinie - Wartości funkcji trygonometrycznych - Tablice trygonometryczne

3×3 =