Eszkola

Liczba Kiripiczewa - wzór wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Liczba Kiripiczewa wyrażona jest wzorem:

\(Ki=\cfrac{qR_v}{\lambda T}\)

gdzie:

\(Ki\) - liczba Kiripiczewa \([-]\),

\(q\) - natężenie strumienia ciepła \([W]\),

\(R_v\) - stosunek objętości do powierzchni \([\cfrac{m^3}{m^2}]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepla \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(T\) - temperatura bezwzględna \([K]\).Liczba Kiripiczewa - wzór - jak stosować w praktyce?

7×3 =