Eszkola

Wzór na lepkość kinematyczną wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na lepkość kinematyczną ma postać:

\(\nu=\cfrac{\eta}{\rho}\)

gdzie:

\(\nu\) - współczynnik lepkości kinematycznej \([\cfrac{m^2}{s}]\),

\(\eta\) - współczynnik lepkości dynamicznej \([Pa\cdot s]\),

\(\rho\) - gęstość płynu \([\cfrac{kg}{m^3}]\).Wzór na lepkość kinematyczną - jak stosować w praktyce?

3+1 =