Eszkola

Model Newtona - wzór wzór

Model Newtona wyrażony jest wzorem:

\(\tau=\eta\cdot \dot\gamma\)

gdzie:

\(\tau\) - naprężenie styczne \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\eta\) - lepkość dynamiczna płynu newtonowskiego \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\).Model Newtona - wzór - jak stosować w praktyce?

9-1 =