Eszkola

Prawo de Saint-Venant'a - wzór wzór

Prawo de Saint-Venant'a wyrażone jest wzorem:

\(\sigma=\sigma_o\)

gdzie:

\(\sigma\) - naprężenie \([Pa]\),

\(\sigma_o\) - granica plastyczności \([Pa]\).

Prawo de Saint-Venant'a - wzór - jak stosować w praktyce?

4+5 =