Eszkola

Model Binghama - wzór wzór

Model Binghama wyrażony jest wzorem:

\(\tau=\tau_y+\eta_p\dot\gamma\)

gdzie:

\(\tau\) - naprężenie styczne \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\tau_y\) - granica płynięcia \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\eta_p\) - lepkość plastyczna \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\).Model Binghama - wzór - jak stosować w praktyce?

7×5 =