Eszkola

Model Cassona - wzór wzór

Model Cassona wyrażony jest wzorem:

\(\tau^{\frac{1}{n}}=\tau_y^{\frac{1}{n}}+\left(\eta_{pn}\dot\gamma\right)^{\frac{1}{n}}\)

gdzie:

\(\tau\) - naprężenie styczne \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\tau_y\) - granica płynięcia \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\),

\(\eta_{pn}\) - lepkość wyznaczona doświadczalnie \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(n\) - bezwymiarowy parametr reologiczny \([-]\).Model Cassona - wzór - jak stosować w praktyce?

4×7 =