Eszkola

Model Ellisa - wzór wzór

Model Ellisa wyrażony jest wzorem:

\(\eta'=\cfrac{\eta_o}{1+\left(\cfrac{\tau}{\tau_{\frac{1}{2}}}\right)^{\alpha-1}}\)

gdzie:

\(\eta'\) - lepkość pozorna \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\eta_o\) - lepkość graniczna przy szybkości ścinania dążącej do zera  \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(\tau\) - naprężenie styczne  \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\tau_{\frac{1}{2}}\) - naprężenie styczne, gdy \(\eta'=\frac{1}{2}\eta_o\) \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\alpha\) - bezwymiarowy parametr reologiczny, dla wielu stopów przyjmuje on wartości 1÷3 \([-]\).Model Ellisa - wzór - jak stosować w praktyce?

7-4 =