Eszkola

Model Carreau - wzór wzór

Model Carreau wyrażony jest wzorem:

\(\cfrac{\eta\left(\dot\gamma\right)-\eta_{\infty}}{\eta_o-\eta_{\infty}}=\cfrac{1}{1+\left(\left(c_1\cdot \dot\gamma\right)^2\right)^p}\)

gdzie:

\(\eta\left(\dot\gamma\right)\) - lepkość \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_{\infty}\) - lepkość graniczna przy bardzo dużej szybkości ścinania \([Pa\cdot s]\),

\(\eta_o\) - lepkość graniczna przy bardzo małej szybkości ścinania \([Pa\cdot s]\),

\(c_1\) - stała Carreau \([s]\),

\(p\) - eksponenta Carreau \([-]\).


Model Carreau - wzór - jak stosować w praktyce?

2×4 =