Eszkola

Model Sisko - wzór wzór

Model Sisko wyrażony jest wzorem:

\(\tau=A\dot\gamma+B\left(\dot\gamma\right)^n\)

gdzie:

\(\tau\) - naprężenie styczne \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(\dot\gamma\) - szybkość ścinania \([\cfrac{1}{s}]\),

\(A\) - parametr reologiczny wyznaczony doświadczalnie \([\cfrac{N\cdot s}{m^2}]\),

\(B\) - parametr reologiczny wyznaczony doświadczalnie \([\cfrac{N\cdot s^n}{m^2}]\),

\(n\) - wykładnik potęgi wyznaczony doświadczlanie \([-]\).Model Sisko - wzór - jak stosować w praktyce?

8-1 =