Eszkola

Wzór na równanie reologiczne elementu Maxwella wzór

Równanie reologiczne elementu Maxwella wyrażone jest wzorem:

\(\cfrac{d\gamma}{dt}=\cfrac{1}{G}\left(\cfrac{d\tau}{dt}\right)+\cfrac{\tau}{\eta}\)

gdzie:

\(\gamma\) - odkształcenie elementu Maxwella \([-]\),

\(G\) - parametr reologiczny charakteryzujący element sprężysty - moduł sprężystości \([Pa]\),

\(\eta\) - parametr reologiczny charakteryzujący element lepki - lepkość \([Pa\cdot s]\),

\(\tau\) - naprężenie styczne \([\frac{N}{m^2}]\),

\(t\) - czas \([s]\).Wzór na równanie reologiczne elementu Maxwella - jak stosować w praktyce?

5×1 =