Eszkola

Wzory na lepkości polimeru wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Niżej przedstawione wzory oparte są na badaniu lepkości polimerów metodą wiskozymetryczną:

Wzór na lepkość właściwą polimeru:

\(\eta_{wl}=\dfrac{t}{t_0}-1\)

gdzie:

\(\eta_{wl}\) - lepkość właściwa,

\(t\) - czas przepływu roztworu \([s]\),

\(t_0\) - czas przepływu rozpuszczalnika \([s]\).


Wzór na lepkość zredukowaną polimeru:

\(\eta_{zred}=\dfrac{\eta_{wl}}{c}\)

gdzie:

\(\eta_{zred}\) - lepkość zredukowana \([\cfrac{cm^3}{g}]\),

\(\eta_{wl}\) - lepkość właściwa \([-]\),

\(c\) - stężenie roztworu \([\dfrac{g}{100cm^3}]\).


Wzór na lepkość względną polimeru:

\(\eta_{wzg}=\cfrac{t}{t_0}\)

gdzie:

\(\eta_{wzg}\) - lepkość względna \([-]\),

\(t\) - czas przepływu roztworu \([s]\),

\(t_0\) - czas przepływu rozpuszczalnika \([s]\).Wzory na lepkości polimeru - jak stosować w praktyce?

9+3 =