Eszkola

Wzór na model Moore'a wzór

Model Moore'a przedstawiony jest wzorem:

\(\Delta T=C\left[\cfrac{\mu W_iV}{\left(\bar{k}+k_1P_{e,1}\right)L}\right]\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(W_i\) - obciążenie przenoszone przez \(i\)-tą parę stykających się nierówności,

\(P_e,1\) - liczba Pecleta dla ruchomej powierzchni,

\(V\) - prędkość ślizgania,

\(\bar{k}\) - średnia wartość współczynnika przewodności cieplnej,

\(k_1\) - współczynnik przewodności cieplnej (dla ruchomej powierzchni),

\(L\) - długość strefy styku.Wzór na model Moore'a - jak stosować w praktyce?

2+5 =