Eszkola

Wzór na równanie Blok'a wzór

Wzór na równanie Blok'a ma postać:

\(\Delta T=1,11\cfrac{\mu W\left|V_1-V_2\right|}{b_1\sqrt{V_1}+b_2\sqrt{V_2}} \cfrac{1}{\sqrt{l}}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(W\) - obciążenie przypadające na jednostkę długości strefy styku,

\(V_1\), \(V_2\) - prędkości ślizgania powierzchni w styku,

\(b_1\), \(b_2\) - termiczne współczynniki styku \(b=\sqrt{k\rho c}\),

\(l\) - szerokość strefy styku,

\(k\) - przewodność cieplna materiałów stykających się powierzchni,

\(c\) - ciepło właściwe,

\(\rho\) - gęstość.

Wzór na równanie Blok'a - jak stosować w praktyce?

7+9 =