Eszkola

Wzory na równania Rabinowitscha wzór

Poniższe równanie oparte jest na mechanizmie przepływu strumieni energii cieplnej pomiędzy stykającymi się elementami:

\(\Delta T= \cfrac{\mu WV}{4Jr\left(k_1+k_2\right)}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(r\) -średnica mikroobszaru styku nierówności,

\(W\) - obciążenie zewnętrzne,

\(J\) - mechaniczny równoważnik ciepła,

\(k_1\), \(k_2\) - współczynniki przewodności cieplnej,

\(V\) - prędkość ślizgania,

\(\mu\) - współczynnik tarcia.

Drugim równaniem Rabinowitscha jest równanie wykorzystujące związek procesu tarcia z energią powierzchniową:

\(\Delta T= \cfrac{9400\mu \gamma V}{J\left(k_1+k_2\right)}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa,

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(\gamma\) - energia powierzchniowa,

\(J\) - mechaniczny równoważnik ciepła,

\(k_1\), \(k_2\) - współczynniki przewodności cieplnej.
Wzory na równania Rabinowitscha - jak stosować w praktyce?

2×7 =