Eszkola

Wzór na równanie Akin'a wzór

Równanie Akin'a wyrażone jest wzorem:

\(\Delta T=\cfrac{0,024\mu w'\left(\sqrt{V_1}-\sqrt{V_2}\right)}{\sqrt{b}\cos\phi}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura strefy tarcia,

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(w'\) - obciążenie styczne przyłożone na średnicy podziałowej zęba,

\(V_1\), \(V_2\) - prędkości ślizgania na kole podziałowym,

\(b\) - szerokość strefy styku,

\(\phi\) - kąt przyporu.

Wzór na równanie Akin'a - jak stosować w praktyce?

1+4 =