Eszkola

Równanie Bowden'a i Tabor'a - wzór wzór

Równanie Bowden'a i Tabor'a przedstawione jest wzorem:

\(\Delta T=0,443\cfrac{\mu gV\left(Wp_m\right)^{\frac{1}{2}}}{J\left(k_1+k_2\right)}\)

gdzie:

\(\Delta T\) - temperatura błyskowa, 

\(\mu\) - współczynnik tarcia,

\(g\) - przyspieszenie ziemskie,

\(V\) - prędkość ślizgania, 

\(p_m\) - twardość miększego materiału w styku ślizgowym,

\(J\) - mechaniczny równoważnik ciepła,

\(k_1\), \(k_2\) - współczynniki przewodności cieplnej.Równanie Bowden'a i Tabor'a - wzór - jak stosować w praktyce?

7×2 =