Eszkola

Wzór na współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego) wzór

Wzór na współczynnik tarcia kinetycznego ma postać:

\(\mu_k = \dfrac{T_k}{N}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\mu_k\) - współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego) \([-]\)

\(T_k\) - wartość siły tarcia kinetycznego \([N]\)

\(N\) - wartość siły nacisku \([N]\)

Współczynnik tarcia kinetycznego jest to stosunek wartości siły tarcia kinetycznego \(T_k\) do wartości siły nacisku \(N\). Współczynnik ten zależny jest od prędkości względnej trących ciał, może byc oznaczany również jako jako \(f_k\). Wartość współczynnika tarcia kinetcyznego jest mniejszy od wartości współczynnika tarcia statycznego \(\mu_s > m_k\).

Jednostki:

\(N\) - niuton

Wzór na współczynnik tarcia statycznego

Wzór na siłę zsuwania po równi pochyłej

Wzór na siłę nacisku na równie pochyłą

Wzór na współczynnik tarcia kinetycznego (dynamicznego) - jak stosować w praktyce?

9-4 =